شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ خواهش میکنم الو خواهش میکنم خواهش میکنم الو خواهش میکنم

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم با کیفیت بالا

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

متن آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

خواهش میکنم الو خواهش میکنم

بگو الان بمیر میمیرم از ابر بهار گلاب میگیرم سر راه تو عزیز میریزم

اما من بدون تو میمیرم اما من بدون تو میمیرم

خواهش میکنم الو خواهش میکنم خواهش میکنم الو خواهش میکنم

تورو مثل بره آهو من نوازش میکنم تورو مثل بره آهو من نوازش میکنم

خواهش میکنم الو خواهش میکنم

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

♫♫♫♫♫♫

من دلم میخواد که با تو سازش بکنم دل دیوونه رو تو سینه رامش بکنم

صدای زنگ خونه به گوش من میخونه عزیزی دارم امشب که پیش من میمونه

صدای زنگ خونه به گوش من میخونه عزیزی دارم امشب که پیش من میمونه

سازش میکنم سازش میکنم سازش میکنم الو سازش میکنم

برای آخرین بار از تو خواهش میکنم برای آخرین بار از تو خواهش میکنم

خواهش میکنم الو خواهش میکنم سازش میکنم سازش میکنم

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

♫♫♫♫♫♫

الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

خواهش میکنم الو خواهش میکنم

بگو الان بمیر میمیرم از ابر بهار گلاب میگیرم

سر راه تو عزیز میریزم اما من بدون تو میمیرم اما من بدون تو میمیرم

خواهش میکنم الو خواهش میکنم خواهش میکنم الو خواهش میکنم

تورو مثل بره آهو من نوازش میکنم تورو مثل بره آهو من نوازش میکنم

خواهش میکنم الو خواهش میکنم

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم با کیفیت بالا

دانلود آهنگ الو الو الو الو الو الو الو الو خواهش میکنم الو خواهش میکنم

دانلود آهنگ